Pha chơi lỗ đít bá đạo trong cửa hàng cầm đồ

Thằng đàng ông bản lĩnh là thàng đang ông xem hết 1 bộ sếch ở HetBuon.Com mà không tua... Kaka